Internet dla Biznesu

Internet dla Biznesu

Mamy przygotowaną dla Ciebie ofertę szerokopasmowego dostępu do Internetu o wysokich paramatrach  jakościowych. Jest  specjalnie ukształtowaną dla klientów biznesowych. Łącza dla naszych klientów świadczymy przy wykorzystaniu łączy symetrycznych oraz zawierają w cenie publiczny adres IP. Zapewniamy nawet 98% dostępności usługi. Wszystko po szeroko rozbudowanej własnej infrastrukturze Internew. Zapewniamy zerowy poziom utraty pakietów IP i bardzo niskie opóźnienia w całej sieci Internew - zawsze dysponujemy nadmiarem pasma pozwalającym na przesłanie całkowitego ruchu generowanego przez naszych klientów. W ofercie biznesowej pasmo jest specjalnie rezerwowane dla klienta.

Cennik akcji promocyjnej "BizNet"

 Gwarantowana prędkość pobierania  Gwarantowana prędkość wysyłania  Miesięczna opłata abonamentowa
5 Mb/s 5 Mb/s  80,49 zł
10 Mb/s 10 Mb/s 161,79 zł
15 Mb/s 15 Mb/s 243,09 zł
20 Mb/s 20 Mb/s 324,39 zł
35 Mb/s 35 Mb/s 405,69 zł
50 Mb/s 50 Mb/s 568,29 zł
100 Mb/s 100 Mb/s 812,20 zł

* wszystkie ceny netto

Charakterystyka usługi:
1. Usługa stałego dostępu do sieci Internet
2. Usługa świadczona jest w technologii Ethernet
3. Aktywacja pakietów wymaga weryfikacji warunków technicznych

Copyright © 2014 l internew.pl. All rights reserved.